ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ജയിക്കാന്‍ സീസര്‍ സ്വന്തം കപ്പലുകള്‍ … – മാതൃഭൂമി


മാതൃഭൂമി

ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ജയിക്കാന്‍ സീസര്‍ സ്വന്തം കപ്പലുകള്‍ …
മാതൃഭൂമി
… വായനക്കാരിലെത്തിക്കുന്നു. ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ ചുവടുവെയ്പ്പുകളാണ് വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അത്തരത്തില്‍ മുന്നേറിയാല്‍ ആര്‍ക്കും ജീവിതത്തില്‍ വിജയം നേടാനാകും. അതിനു സഹായിക്കുന്ന മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തില്‍ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്. ഉയര്‍ച്ചയുടെ മാര്‍ഗരേഖ എന്ന പുസ്തകം

Libro La Semilla Libros Autoayuda y Crecimiento Personal

Use of cookies

Use of cookies and privacy policy: This website / blog uses cookies for you to have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies. Click the link for more information. Our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies